حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی همچنان با گام‌های استوار و عزمی راسخ، ماموریت اصلی خود را در گسترش علم و فناوری، تربیت افراد خلاق و ایجاد فضای بانشاط دنبال می‌کند.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

گالری عکس

16.jpg

خلاصه‌اي از شرح وظايف

الف _ تهيه گزارشات مالي جهت ارائه به مقامات بالاتر ب _ تهيه و كنترل تراز ماهانه جهت ارسال به سازمان سما ج _ كنترل سيستم‌هاي مالي د _ نظارت بر روي مغايرت‌هاي بانكي ه _ نظارت بر روي انبار و اموال  آموزشکده و _ كنترل دريافت و پرداخت‌هاي آموزشکده ز _ نظارت بر قسمت شهريه ح _ نظارت بر روي دفاتر روزنامه و كل

خلاصه‌اي از وضعيت بخش‌هاي مختلف

الف _ حوزه صدور سند حسابداري ب _ حوزه كنترل و نظارت بر روي پرداخت‌ها و دريافت‌ها ج _ حوزه تراز مالي و امور بانك‌ها د _ حوزه شهريه ه _ حوزه انبار و اموال ريالي و _ حوزه بايگاني و كارهاي متفرقه ز _ دايره اموال آموزشکده

پرسنل مشغول به کار در این واحد

آقاي امين حسني از سال 1388 تا کنون مسئول امور مالي آموزشکده مي‌باشند.

 


 

تلفن تماس : 2227425 - 0273 داخلي 3