حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی همچنان با گام‌های استوار و عزمی راسخ، ماموریت اصلی خود را در گسترش علم و فناوری، تربیت افراد خلاق و ایجاد فضای بانشاط دنبال می‌کند.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

گالری عکس

7.jpg

شرح وظايف مدير امور آموزشي و پژوهشي

 

 

1. مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي و عملي آنان

2. تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه‌هاي آموزشکده با همكاري شوراي آموزشي و نظارت بر اجراي آن‌ها

3. رسيدگي به برنامه‌هاي آموزشي آموزشکده و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آن‌ها

4. نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته‌هاي مختلف آموزشکده

5. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته‌هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح

6. برقراري ارتباط با ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي به منظور مبادلات دانشجويي و آموزشي

7. تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به شوراي آموزشي آموزشکده جهت تصويب

8. نظارت بر اجراي آئين‌نامه و مقررات خدمات آموزشي آموزشکده

9. نظارت بر كليه فعاليت‌هاي واحد خدمات ماشيني اعم از صدور كارت دانشجويي، كارنامه ترمي، ليست نمرات و ليست حضور و غياب

  1. برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي پژوهشي در قالب سياست‌هاي آموزشکده و سازمان سما
  2. ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي علاقمندان جهت فعاليت‌هاي پژوهشي
  3. مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه آموزشکده
  4. تماس با نهادها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
  5. ايجاد ارتباط علمي با مراكز صنعتي و تحقيقاتي
  6. اقدام به تشكيل سمينارها، كنفرانس‌ها و كنگره‌ها، رأساً يا با همكاري ديگر مؤسسات علمي و پژوهشي
  7. ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي، به منظور ايجاد تسهيلات در امر پژوهش