حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی همچنان با گام‌های استوار و عزمی راسخ، ماموریت اصلی خود را در گسترش علم و فناوری، تربیت افراد خلاق و ایجاد فضای بانشاط دنبال می‌کند.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

گالری عکس

2.jpg

 

اهم فعاليت‌ها و خدمات مديريت امور مالی :

انجام كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها برابر مقررات در حوزه مديريت مالي صورت مي پذيرد و انجام كليه امور جاري آموزشکده

وظايف و اختيارات :

1- اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه‌هاي مالي

2- تنظيم و نگهداري حساب‌هاي دريافتي و پرداختي و غيره

4- هزينه نمودن درآمد دانشگاه با توجه به اولويت بندي و سياست گذاري مالي آموزشکده در قالب قوانين و مقررات مالي

5- تنظيم حساب‌ها و ثبت دفاتر مالي

7- تهيه و ارائه گزارشات مالي ماهانه و ساليانه آموزشکده به مقامات مافوق

8- نظارت و اعمال رسيدگي به اسناد جهت تطبيق با قوانين و مقررات مالي

10- حفظ و نگهداري دفاتر مالی

11- ثبت و نگهداري حساب اموال غير مصرفي آموزشکده بر حسب قيمت، تعداد، مقدار و تهيه گزارشات

مديريت مالي شامل واحدهاي تابعه زير مي‌باشد :

1- حسابداري و رسيدگي به اسناد

2- حسابداری و جمعدار اموال

3- حقوق و دستمزد

4- شهریه