حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی همچنان با گام‌های استوار و عزمی راسخ، ماموریت اصلی خود را در گسترش علم و فناوری، تربیت افراد خلاق و ایجاد فضای بانشاط دنبال می‌کند.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

گالری عکس

15.jpg

شرح وظايف مدير امور اداري

1-  اعمال و اجرای قوانین، آئین نامه‌های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح

2-  تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط

3- هماهنگی در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی، دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی

4- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات

5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه‌بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آن‌ها

6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران، کمیته استخدام، شورای اداری و مالی و غیره

7- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید

8- انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان آموزشکده و تهیه و تنظیم طرح‌های مربوطه

9- برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آن‌ها

10- نظارت بر اجرای مقررات مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان، پرداخت فوق العاده‌ها، اضافه کاری و کسرکار و غیره

11- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری

12- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق